I. Gondozási Központ
Házi segítségnyújtásSzociális alapszolgáltatás, melynek keretében biztosítjuk: 
Gondozónőink napi szükséglet szerint nyújtanak segítséget az ellátást igénylő lakásán, Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar, Hajós, Szeremle területén.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítését vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés vagy személyi gondozás keretében biztosíthatók.
Szociális segítés: - a lakókörnyezeti higiéné megtartásában való közreműködés, - a háztartási tevékenységben való közreműködés, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzetelhárításában történő segítségnyújtás, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Személyi gondozás: - az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - a gondozási és ápolási feladatok elvégzése, - és a szociális segítés feladatai.


© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.