Pályázat bemutatása

Általános és konkrét célok bemutatása

Általános helyzetkép

   A mai magyar társadalom látszólag legnagyobb problémája a gazdasági, pénzügyi válság. Reménység szerint azonban, ha áldozatok árán is, de ez a recesszió orvosolható. Ami azonban nemcsak rövidtávon, hanem hosszú ideig terhelődik rá az ország életére, a népesedési gondjaink. 20-30 évvel ezelőtt, amikor közírók, illetve demográfusok leadták az első vészjelzéseket sokan megmosolyogták, vagy vészmadaraknak tartották őket. Mára azonban minden, kicsit is gondolkodó ember számára nyilvánvaló lett a társadalom elöregedése, a folyamatosan csökkenő gyermekvállalás, a házasságkötések ugyancsak drasztikus fogyása. Ezek mind halmozódnak és összhatásukban most már súlyosan ránehezednek az ország életére.

   Mostanra a felső politikai szintekig eljutott ennek a ténynek nemcsak a felismerése, de a probléma kezelésére történő készség is. Ezekben a napokban egymást érik azok a kormányzati döntések, melyek akár az adópolitikában, akár egyéb gazdasági területek, pl. gázártámogatás, a családok anyagi helyzetének a megerősítését igyekeznek szolgálni. Minden ilyen intézkedés és kormányzati lépés nagyon fontos és üdvözlendő. Hatása nemcsak rövidtávon, de hosszú távon is bizonyosan érzékelhető lesz. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy önmagában az úgynevezett politika, ezt a kérdéskört teljes egészében nem tudja kezelni. A sokak szemében legfontosabbnak tartott anyagi tényezők, illetve azok prognosztizálható jövőbeni alakulása nem old meg mindent.

   Dr. Kopp Mária magatartáskutató vizsgálatai alapján a magyar társadalom értékrendjében nagyon előkelő helyet foglal el a család, illetve a gyermek. Az emberek többsége számára a legfőbb értéket jelenti. Miközben ez így van – hisz a kutatások ezt támasztják alá – a másik oldalon mégis a családi életek válsága, illetve a csökkenő gyermekvállalási kedv a szomorú tény. Lássuk, hogy az én értelmezésemben ennek az ellentmondásnak mi lehet az oka?

   Miközben az ember szíve mélyén, a legbensőbb énjében vonzódik a valódi értékekhez, melyeket „nem emészt meg a rozsda és a moly, és nem lopják el a tolvajok”, eközben a korszellem, de talán még inkább az önzés más irányba terel. Néven nevezve a dolgot, ma nagyon sokan azt gondolják, hogy a szabadság, az egyén abszolút önmegvalósítása, illetve az önérdek érvényesítése. A mai ember számára mindenek fölött és előtt az egyén életének teljes mértékű kiszélesítése a cél. Az individuum kizárólagos elsőbbséget jelent minden közösségi formációval szemben. Miközben a lelkünk mélyén szeretnénk mély és bensőséges családi harmóniában élni házastársunkkal és gyermekeinkkel, eközben az említett önérdek ezt a szándékot megtöri és lerombolja. Vélhetően sok fiatal ember számára a házasság egy olyan kötelék, amely korlátozza az egyén szabadságát és egyre többen távol tartják magukat ettől a szövetségtől. Márpedig az emlegetett kutatások alapján a gyermekvállalásnak a legnagyobb esélye és legjobb adottságai a házassági, családi kötelékben vannak.

 

Konkrét célok felvázolása

Az általános helyzetkép felvázolása után három témakörbe szeretnénk csoportosítani azokat a kérdéseket, gondolatokat, melyek egyfajta értéket menthetnek, házasság, család és gyermekvállalás, nevelés együttesében. Ennek a három egymásba fűződő és szorosan egymásba kapcsolódó körnek, egyenként is súlya van, de tekinthetjük akár egybefűzött láncszemeknek is e három egységet. A konkrétan nevesíthető cél, hogy mindezek nagyon fontos értéket kell, hogy képviseljenek a társadalomban, tehát a pályázat során a legfontosabb célunk az, hogy mintegy felmutassuk és rámutassunk ezen értékekre.

Háttér, értékmentés

Fontos háttere ennek az értékmentésnek az a közösségi háttér, melyben a pályázat feltételrendszere megvalósulhat. Tehát ez a háttérbázis nem más, mint azoknak a családoknak és egyéneknek aktív jelenléte, akik részt kívánnak venni a pályázat megvalósításában. Valamint nagyon erősen azokra a közösségekre, háttér közösségekre számítunk, melyek a maguk befogadó, integráló, de ugyanakkor egymás különbözőségét is képesek elfogadni. Fontos megjegyezni, hogy ez a fajta másság nem egy szabatosságot jelentő korlátok nélküli elfogadást jelent. A korlátok azok a mentő övek, amelyek fontos, a mindennapi életben biztos pontokat adhatnak az életünkben.

Ezért a programok jó része közösségben valósul meg, s maga a közösség adja azon szakemberek aktív jelenlétét, illetve azon önkénteseket, akik konkrét feladatokban segítik majd a témákat.

A házasság értékének megerősítése

Gyorsan változó világunkban a sokszor bonyolulttá vált egymástól elidegenedett modern életben minden eddiginél fontosabbá vált az érzelmi biztonság. Ennek alapja azonban csupán az életre szóló, kölcsönös elköteleződés, a feltétel nélküli bizalom lehet. Két ember kapcsolatában ez az életre szóló elköteleződés, feltétel nélküli bizalom a házasságban valósulhat meg, s a döntés után egy életen át tartó akarást, határozottságot, kölcsönös odafigyelést és fejlődést igényel. Értékmentésként fontos lehet itt egy tiszta házasságkép felmutatása, hiszen sok esetben általános kép nem ez a letisztult, tiszta kép. Ha a mai fiatalok el is ismerik a család szerepének fontosságát, a kapcsolatot legszemélyesebb ügyüknek tartják, és ezért nem tartják fontosnak a házasságkötést. Nincs elköteleződés, nincs egymásnak tett személyes, személyre szóló eskü. Bármikor felbontható, kicserélhető a kapcsolat. 

A család értékének megerősítése

Hagyományos értelemben a család egy olyan elsődleges szociális csoport, ahová születésünk alkalmával megérkezünk. Reménység szerint ez a védő, óvó hely biztosítja számunkra azt az alapvető hátteret, melyben az életünk elindulhat, s majd kiteljesedhet. Intim viszonyaival hozzájárul fizikai és testi fejlődésünkhöz.

A társadalmi viszonyokat és a különböző szociális kapcsolódásokat tekintve is óriási szerepe van a család intézményének. Természetesen ennek létezése akkor kap igazán nagy hangsúlyt, mikor valamilyen probléma adódik az egyén életében krízis helyzet alakul ki. De nem kell kiélezetten szélsőségekre gondolnunk, egy apró nehézséget okozó élethelyzet is problémát, elakadást jelenthet a család életében.

Az a háló, melyet e pályázat programjain, lehetőségein keresztül kínálni, adni kíván, az elsődlegesen nem más, mint a család saját erőforrásainak az előhívása, illetve megerősítése.

A megélt élmények újraértelmezése, a pozitív válaszok megerősítések megtalálása.

A segítő számára nagy feladatként adatik, hogy úgy segítsen professzionális módon, hogy közben lássa az adott család igazi mechanizmusait.

A gyermekvállalás, gyermeknevelés megerősítése

A születés az egyik legnagyobb változás az ember életében. Nem csak az újszülött számára kezdet az életre, de a gyermeket világra hozó nő, anya valamint a reménység szerint hozzátartozó házastárs, férj számára is valami újnak a kezdete. Nem csak biológiai értelemben fonódik össze gyermek s szülő élete, valami másról is szó van. Gyermekeink megértésével egyben saját történetünkről, gondolkodásunk alakulásáról, érzelmeink kibontakozásáról, személyiségünk fejlődéséről is világosabb képet kapunk. Tehát nem csak a gyermeket ismerjük meg jobban, hanem önmagunkat is. Nevelni és nevelésre felkészülni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyermekben a felnőttet, akivé lesz.

Pályázati programunk során a fent említett fontos attitűdök szem előtt tartásával szeretnénk fiatalokkal – leendő édesanyákkal, leendő édesapákkal – beszélgetni a felelős párkapcsolatról.

Valamint segítséget nyújtani tanácsadásban olyan fiatal szülők számára, akik nevelési kérdésekben szívesen meghallgatnak másokat