II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT
Idősek nappali ellátása

Az Idősek Nappali Ellátása, mint nappali ellátást nyújtó intézmény a saját otthonukban élők részére biztosít két telephelyen olyan környezetet, ahol az ellátást igénybe vevők jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bővíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelő legyen. Azok az ellátási területen élő tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Számukra segítséget nyújtunk életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára lehetőséget biztosítunk, igény szerint a napi egyszeri étkeztetésre (meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi szervezésű programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások - s így az idősek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás - igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az idősek nappali ellátásának igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 9/1999. SZCSM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolás, esetleg zárójelentések.
Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni, szintén szükséges egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése, melyhez hozzá tartozik a 9/1999. SZCSM rendelet I. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat. A kérelmet szintén a szükséges mellékletekkel kell ellátni.

Telephelyek:

6500 Baja, Szabadság út 81., telefonszám: 06-79/610-843 Térkép

6500 Baja, Telcs Ede u. 8., telefonszám: 06-79/320-124

Térkép

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől - péntekig: 7.30 - 15.30-ig.

 

© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.