Pszichiátriai betegek nappali ellátása


A Pszichiátriai betegek nappali ellátása 2018. április 1-jével induló ellátási forma intézményünkben. Az ellátás személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére.

A nappali intézmény a pszichiátriai betegek mellett szolgáltatást nyújthat mentálisan sérült célcsoportok és hozzátartozóik számára egyaránt. A nappali ellátás az igénybe vevők öntevékenységére, önsegítésére épülve biztosítja a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust, közösségi együttlétet, igényeik és szükségleteik alapján a kulturális, szabadidős, lakossági programok, találkozók szervezését lebonyolítását. Lehetőséget biztosít továbbá a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, étkeztetésre. Rendszeres programjaink között szerepelnek klubjellegű csoportfoglalkozások, játékfoglalkozások, kártya, sakk, társasjáték, szellemi fejtörő programok, hitéleti alkalmak, külső helyszínen történő szabadidős programok.

Az igénybevétel formája: önkéntes, az igénybe vevő kérelmére történik.

Az ellátást és az étkeztetést az intézmény térítésmentesen biztosítja.

Kapcsolódó tevékenységek

  1. Tanácsadás
  2. Készségfejlesztés
  3. Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
  4. Étkeztetés
  5. Esetkezelés
  6. Felügyelet
  7. Gondozás
  8. Közösségi fejlesztés


Képek a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról

pbne
 
pbne
 
pbne
 
pbne
 
 
© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.