Hajléktalan ellátás
Hajléktalanok Átmeneti Szállása


Hajléktalanok Átmeneti Szállása

A hajléktalanok átmeneti szállása a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Hajléktalan ellátása keretében működő szakmai feladat.
Férőhelyek száma: 12 fő  
A hajléktalanok átmeneti szállása igénybevételéért a rendszeres jövedelemmel rendelkező hajléktalan személy a fenntartó által megállapított térítési díjat köteles fizetni 30 napon túli igénybevétel esetén.
Nyitvatartási idő: 24 órás
A hajléktalanok átmeneti szállásának célja: átmeneti időre lakhatást biztosítani azon hajléktalan férfiak számára, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az önellátásra képes hajléktalan férfiak részére az éjszakai pihenést, életvitelszerű szálláshasználatot, valamint szakmai segítséget nyújt a szállóról történő továbblépéshez. A fedélnélküliség megszüntetésével, a szállón dolgozó szakemberek szakmai hozzájárulásával lehetőséget kíván nyújtani az utcára került embereknek, illetve azoknak, akik várhatóan oda kerülnének, hogy humánus körülmények között megfelelő megoldást találjanak problémájukra. Ne közterületen élve, esélyeiket rontva keressenek munkát, számukra megfelelő intézményi elhelyezést, rendezzék családi problémáikat, intézzék hivatalos ügyeiket. A szálló működésének célja, hogy a hajléktalan emberek elkerülve az utcán való lét testet-lelket romboló hatásait, mentálisan és fizikálisan is olyan állapotba kerüljenek, hogy alkalmasakká váljanak a társadalomba történő visszailleszkedéshez. Meglegyenek azok a minimális életfeltételek (fedél, tisztálkodás, étkezés, segítő kapcsolatok), amelyek ezt a visszailleszkedést elősegítik.
A szálló ehhez nyújt segítséget, 12 férőhellyel (kettő ötágyas, és egy kétágyas szobában), mosási, tisztálkodási lehetőséggel a vizesblokkban (mosógép, szárítógép, mosópor, sampon, tusfürdő, törölköző biztosítása), pihenés, kikapcsolódás lehetőségével a társalgóban (televízió, könyvtár, sajtó), valamint a szállón dolgozó szociális szakemberek munkájával (egyéni esetkezelés, programok – kirándulások, színházlátogatás, ünnepi megemlékezések – szervezése. A szállót legalább hat hónapon át igénybevevővel közösen gondozási tervet készítünk, melynek megvalósulásáról a szociális munkatársak, valamint a szálló szakmai vezetője gondoskodik. A szállón hetente egyszer két órában házi orvos rendel.
A hajléktalanok átmeneti szállása szakmai programjának megvalósulása esetén, a hajléktalan személyek esélyt kapnak arra, hogy ismét visszakerüljenek, vagy bekerüljenek a társadalom mindennapi körforgásába oda, ahol számukra a legmegfelelőbb: család, munkahely, szociális intézmény. Találjanak maguknak megfelelő lakhatást: albérletet, rendeződő családi kapcsolatok után családi otthont, egészségi állapotuknak megfelelő szociális intézményt.
A szálló a város önellátásra képes hajléktalanjainak utcán élő, illetve lakásnak nem nevezhető lakhelyen lakó nagy részét képes fogadni, őket a szociális munka segítségével lakhatáshoz, munkához, információhoz, személyi iratokhoz, egészségügyi ellátáshoz segíteni.

A hajléktalanok átmeneti szállásának szolgáltatásai:

Az ellátás igénybevételének módja

Az átmeneti szállás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatjuk a szociális ellátás feltételeiről.
A beadott kérelemről a szabad férőhelyeknek megfelelően, előzetes elbeszélgetést követően a hajléktalan ellátás szakmai vezetője, valamint az intézményvezető közösen dönt. Az intézményvezető döntéséről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés mindig írásban történik.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel írásban megállapodást köt, mely tartalmazza az ellátás kezdetének időpontját, az intézményi ellátás időtartamát, a nyújtott szolgáltatások körét és tartalmát, valamint a személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályokat.

 

 

 

© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.